Instalatéři Praha západ Kocanda

prvním ročníkem Z uvedené tabulky vyplývá, že jsem zvýšil minimální počet týdenních hodin celkově na hodin, tudíž počet týdenních Kocanda hodin v jednotlivých ročnících je roven číslu Osnova předmětu Technologie Kód a název oboru vzdělávání H Elektrikář Ročník první, druhý Název vyučovacího předmětu Technologie Počet hodin celkem hodin Obecný cíl předmětu Obecným cílem technologie je výchova přemýšlivého člověka, který získá pozitivní postoje k technologickému vzdělání, který bude umět používat technologii v různých životních situacích. Charakteristika učiva Žák získá jasné představy o základních zákonech a vztazích v technologii elektro. Formuluje a odvozuje souvislosti pomocí fyzikálních zákonů v nezbytně nutném rozsahu a přiměřené úrovni. Získá znalosti o technologických postupech při ručním zpracování materiálů, a elektroinstalačních pracích, dovede se orientovat ve výkresové dokumentaci a jednotlivých Českých Kocandou instalatérech státních norem z oboru elektro. Výsledky vzdělávání Příprava žáků ve výsledcích vzdělávání směřuje k tomu, aby po jejich absolvování měl vědomosti a dovednosti v oblasti odborné elektrotechniky, sociálně komunikativní v jazykovém projevu, společenském instalatérů Kocandy chování a jednání s lidmi v oblasti občanské výchovy a přípravy na život a péči o zdraví, vede ke zdravému životními stylu. Kritéria Osnice hodnocení Při hodnocení žáka je kladem důraz na hloubku porozumění učiva. Aplikovat poznatky v praxi, samostatně pracovat a tvořit.

Písemné práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny, proveden rozbor této práce. Krátké testy úzce zaměřené k učivu. Hodnocení ústního projevu, celkového projevu a aktivity při vyučování. Sebehodnocení žáka a skupiny. Osnova předmětu Odborný výcvik Kód a název oboru Zdiměřice vzdělávání H Elektrikář Ročník první, druhý, třetí Název vyučovacího předmětu Odborný výcvik Počet hodin celkem Obecný cíl předmětu Úkolem předmětu Odborný výcvik je naučit žáka orientovat se v praktické problematice, získat pracovní návyky a přiměřenou manuální zručnost nutnou pro vykonávání budoucí profese. Dále dodržovat technologické postupy a pravidla bezpečnosti práce. Charakteristika učiva Učivo je sestaveno z jednotlivých bloků tak, aby po jejich zvládnutí měl žák široký praktický základ Herink elektrotechnických znalostí a dovedností. Odborný výcvik nemá speciální zaměření, čerpá ze všech odborných předmětů, které žáci instalatéři Kocanda během studia absolvují a umožňuje tak komplexní pohled na danou problematiku s důrazem na potřeby sociálních partnerů v regionu. Výsledky vzdělávání V odborném výcviku jsou žáci vedeni k získání správného vztahu k výkonu budoucího povolání, k odpovědnosti za vykonanou instalatérovi Kocandu práci, k pocitu sounáležitosti s pracovním kolektivem, k respektování jiných názorů než svých vlastních a k dodržování obecných

Instalatéři Kocanda

pravidel slušného chování. Hodnocení výsledků vzdělávání Kritériem hodnocení je zejména pochopení principů, které podmiňují funkci konkrétního zařízení, dále znalostí parametrů elektrotechnických přístrojů, elektronických celků, strojů a rozvodů. Hodnotí se též.

Copyright © 2024 Katalog-instalateri-praha.cz | info@skatalogy.cz
instalatéři
Instalatéři nejblíže Kocandě
Instalatér MOSAT
MOSAT
Představuji Vám firmu Mosat s.r.o., která vznikla v roce 1994. Působí v oboru sanitárních instalací, rozvodů vodovodu, kanalizace, plynu, vytápění a podlahového vytápění v rodinných domech, řadových domech, činžovních a bytových domech. Firma...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Instalatér ELFANT
ELFANT
Nabídka zámečnických, instalatérských a plynařských prací včetně zapojení plynových spotřebičů i kotlů.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Instalatér Petr Sejtko
Petr Sejtko
Provádím instalatérské a topenářské práce či podlahové topení a běžné opravy.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Instalatér Antonín Vrňata
Antonín Vrňata
Vodoinstalatérská firma VODO Antonína Vrňaty byla založena v roce 1990 s cílem poskytovat svým zákazníkům komplexní služby na klíč v oblasti vodoinstalací, rozvodů plynu a protipožárního zabezpečení. Svoje služby nabízíme jak velkým investorům,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Instalatér Jiří Zeman
Jiří Zeman
Nabídka instalatérských a topenářských prací.Zobrazit
Praha východ - Dobřejovice
Instalatér ToPa
ToPa
Naše firma se zabývá zejména vodoinstalaterskými a stavebními prácemi. více informací naleznete v jednotlivých sekcích. ZDRAVO-TECHNICKÁ INSTALACE - vodoinstalatérské práce provádíme ve všech systémech a značkách dostupných na našem trhu a to v...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Instalatér ReveR
ReveR
Naší snahou je vytvořit moderní prostory, které zůstanou mnoho let atraktivní a zároveň získají nadčasový dojem. Moderní rekonstrukcí bytu, či domu získáte příjemnější životní klima pro Vaši rodinu tvořené odlišným přístupem k prostoru a...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Instalatér Tomáš Kaska
Tomáš Kaska
Nabízím služby v oblasti voda, topení, plyn, kanalizace, tepelná čerpadla a solární systémy. Provádím montáže plynových spotřebičů. Provádíme také čerpací systémy, studny a vrty. Rekonstrukce bytových jader a koupelen. Správa a údržba...Zobrazit
Praha východ - Nupaky
Instalatér Servis 24 firma
Servis 24 firma
Naši instalatéři jsou pracovití řemeslníci, kteří odvádějí kvalitní práci za dobrou cenu. Naše firma poskytuje své služby již od roku 1989, takže v oboru čištění kanalizace máme mnoholeté zkušenosti. Všichni naši instalatéři jsou...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Instalatér AK servis P.
AK servis P.
Firma A.K. Servis se specializuje na čištění kanalizace a instalatérské práce. Pracují u nás profesionální instalatéři, kteří jsou Vám kdykoli k dispozici. Provádíme nejen okamžité opravy – havarijní servis, ale i práce menšího rozsahu na...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Instalatér Petr Kobliha
Petr Kobliha
Provádíme veškeré práce v oblasti vody a topení včetně demontáže stávajících rozvodů. Dodáváme veškeré materiály.Zobrazit
Praha východ - Nupaky
Instalatér S.V.A.
S.V.A.
Společnost S.V.A. spol. s r.o. byla založena dvěma společníky v květnu 1991. Přestože se v prvních letech po založení zaměřovala převážně na servisní a montážní činnost pro veterinární asanační ústavy, již brzy začala své aktivity...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér NOBILES
NOBILES
Provádění rekonstrukcí stoupaček, rozvodů vody, plynu a kanalizace. Zajištění čištění kanalizace a revize plynu.Zobrazit
Praha 10 - Křeslice
Instalatér ROSSY service
ROSSY service
Začátek činnosti společnosti ROSSY© service se datuje rokem 1995. Jako asi většina společností byla na začátku snažení jednatelů společnosti pouhá vize, poté nutná dávka odvahy a především velké množství úsilí a odhodlání. Provádíme...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér Jaroslav Zuzánek
Jaroslav Zuzánek
Nabídka instalatérských a topenářských prací.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Instalatér FA: JANPE
FA: JANPE
FA: JANPE byla založena současným majitelem Janem PĚNKAVOU v roce 1995. Již v začátcích prováděla větší zakázky a havarijní službu nonstop pro SF na Praze 10.Původně užívala pronajaté prostory v suterénu obytného domu v Malinové ulici. Jak se...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér ROUBÍČEK - PRINC
ROUBÍČEK - PRINC
Firma byla založena v roce 1993. Od svého založení se zaměřuje převážně na profesní obory instalatér, topenář, plyn. Tyto práce provádí v rozsahu od menších zakázek (např. bytová jádra,RD) až po realizace většího charakteru, jako jsou...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér AVIVA
AVIVA
Nabídka služeb údržby bytového fondu. Zajištění malířských, zámečnických, truhlářských, zednických, obkladačských, sklenářských a instalatérských prací. Zaměřujeme se také na sádrokartony a podhledy. Vyrábíme okna.Zobrazit
Praha 4 - Háje
Instalatér MATÝSEK
MATÝSEK
Firma byla založena v roce 1992 a zabývá se instalací, servisem a opravami vodovodních a kanalizačních rozvodů a stoupaček. Provádíme také práce topenářské a instalace plynových rozvodů. Veškeré instalatérské práce, opravy, rekonstrukce a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Instalatér Richter firma
Richter firma
Veškeré instalatérské práce, plynařské práce, topenářské práce – havárie, montáže, opravy, rekonstrukce Kompletní rekonstrukce, instalace a opravy domovních rozvodů vody v plastu PPR, stoupačky, bytové rozvody, ležaté spodní rozvody ...Zobrazit
Praha 4 - Háje