Instalatéři Praha 4 Cholupice

odborného učiliště s praktickými ukázkami. Ve třetím ročníku se žáci seznámí se základními plynovými spotřebiči, jejich konstrukcí a připojením na domovní plynovod včetně požadavků na činnost montážního pracovníka a revizního technika v plynárenství. Nezbytným doplňkem vyučovacích hodin je využití odborné učebny spotřebičů a plynové kotelny ve školních dílnách. Součástí druhého a třetího ročníku jsou odborné exkurze do objektů na plynovodních sítích a odborné besedy na škole, popř. u firem. Předmět plynárenství seznamuje žáky se základy tohoto velmi úzce zaměřeného oboru s hlavním důrazem na nebezpečí, která mohou, při nedodržení pracovních postupů, způsobit velké materiální škody a v horších případech i újmu na zdraví. c Strategie výuky Při výuce budou využívány moderní Praha 12 vyučovací metody, které zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a podněcují aktivitu žáků. Vedle tradičních metod vyučování instalatéři Cholupice vysvětlování, výklad, procvičování pod dohledem učitele apod. se využívají i moderní vyučovací prostředky skupinové práce žáků, výuka pomocí interaktivní tabule, využívání prostředků ICT, praktické ukázky pomocí modelů. Výuka by měla být co nejvíce propojena s reálným prostředím mimo školu. Předmět je rozdělen na několik tematických celků, které na sebe navazují. S předmětem souvisí i Lahovičky odborná praxe, která probíhá v prvním a druhém ročníku na škole s využitím odborných učeben v dílnách, ve třetím ročníku u instalatéři Cholupice

odborných firem, kde žáci pracují pod dohledem zkušených pracovníků. Probíraná témata jsou doplněna praktickými ukázkami v odborných instalatérů Cholupicemi učebnách v dílnách školy. Aktivita a zájem žáků jsou podněcovány zadáváním samostatných cvičení z probraných tematických celků. d Hrnčíře Hodnocení výsledků žáka Žáci jsou v každém ročníku hodnoceni na základě ústního zkoušení. Je kladen důraz nejen na teoretické znalosti žáků, ale i na jejich grafický projev a schopnosti technického vyjadřování. Součástí klasifikace je i písemné zkoušení formou testů a zadání samostatných prací, kde jsou ověřovány teoretické poznatky na praktických příkladech. Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Při pololetní klasifikaci vyučující vychází nejen z výsledků písemného a ústního zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností. Obr. Učebna plynárenství Koordinace praktického vyučování s odbornými předměty Praktické vyučování tvoří s ostatními vyučovacími předměty nedílný celek. Absolvent je ve všech složkách vzdělávání připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Je to Roztyly pracovník s všeobecným a odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho další uplatnění v Cholupice instalatér oboru. Na odborný výcvik se přímo váží teoretické vyučovací předměty, které vybavují žáky informacemi nezbytnými pro osvojení

Instalatérství Cholupicím

daného obsahu odborného výcviku. Pro koordinaci odborného výcviku s obsahem ostatních vyučovacích předmětů jsou rozhodující vazby.

Copyright © 2024 Katalog-instalateri-praha.cz | info@skatalogy.cz
instalatéři
Instalatéři nejblíže Cholupicím
Instalatér Miroslav Mrzena
Miroslav Mrzena
Filosofie firmy Miroslava Mrzeny je založená na individuálním přístupu, komplexním řešení a dlouholetých zkušenostech. O tom hovoří 30 let zkušeností v oboru, kterými se může pochlubit v dnešní době málokdo. Hlavním zaměřením firmy jsou...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Instalatér Promon
Promon
Firma PROMON spol. s r.o. vznikla v roce 1992, jako servisní a projekční firma se zaměřením na TZB, elektrických zařízení a rozvodů, topenářské techniky. S nárůstem zakázek a portfólia činností, jsme se stali i prodejci a partneři velkých...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Instalatér Záruba
Záruba
Kvalitu prováděných prací. Využívám 25leté zkušenosti v oboru (od roku 1990 jako živnostník) Reaguji profesionálně, rychle a za rozumnou cenu! Pracuji na území celé Prahy a okolí. Provádím zejména: Výměny bateríí, umývadel, dřezů, van, WC,...Zobrazit
Praha 4 - Komořany
Instalatér Servis BJ
Servis BJ
Instalatéři BJ SERVIS poskytují instalatérské práce na domovních a bytových rozvodech teplé a studené vody. Instalatéři provádějí opravy nebo kompletníInstalatéři Praha, instalatérské práce rekonstrukce potrubí stoupacího vedení, bytových...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Instalatér S.V.A.
S.V.A.
Společnost S.V.A. spol. s r.o. byla založena dvěma společníky v květnu 1991. Přestože se v prvních letech po založení zaměřovala převážně na servisní a montážní činnost pro veterinární asanační ústavy, již brzy začala své aktivity...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér ROSSY service
ROSSY service
Začátek činnosti společnosti ROSSY© service se datuje rokem 1995. Jako asi většina společností byla na začátku snažení jednatelů společnosti pouhá vize, poté nutná dávka odvahy a především velké množství úsilí a odhodlání. Provádíme...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér RICHTER
RICHTER
Veškeré instalatérské práce, plynařské práce, topenářské práce – havárie, montáže, opravy, rekonstrukce Kompletní rekonstrukce, instalace a opravy domovních rozvodů vody v plastu PPR, stoupačky, bytové rozvody, ležaté spodní rozvody ...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Instalatér FA: JANPE
FA: JANPE
FA: JANPE byla založena současným majitelem Janem PĚNKAVOU v roce 1995. Již v začátcích prováděla větší zakázky a havarijní službu nonstop pro SF na Praze 10.Původně užívala pronajaté prostory v suterénu obytného domu v Malinové ulici. Jak se...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér AQUAPLUMB
AQUAPLUMB
Nabízíme kompletní služby v oblasti instalatérství od návrhu, realizace, po pozáruční servis. Provádíme montáže a opravy vodoinstalace, včetně vypracování projektové dokumentace a také instalace a výměny veškerých instalačních...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Instalatér Jaroslav Zuzánek
Jaroslav Zuzánek
Nabídka instalatérských a topenářských prací.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Instalatér Domácí-mistr.cz
Domácí-mistr.cz
Provádíme veškeré domovní opravy, servis, údržbu, zahradní práce, kompletní elektroslužby, vodoinstalace, rekonstrukce bytů. Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla a klimatizace, zajistíme dovoz a montáž nábytku, kuchyňských spotřebičů a další...Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Instalatér VODAX - Miroslav Bucek
VODAX - Miroslav Bucek
Provádíme veškeré instalatérské, plynařské a topenářské práce po území Prahy a okolí – zajistíme jak drobné opravy v domácnosti (výměny baterií, pročištění odpadu, výměny WC atd.), tak rozsáhlé...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Instalatér BYTOSERVIS
BYTOSERVIS
Provádíme opravy, rekonstrukce a údržbu bytů a domů - profese instalatér, elektrikář, zedník, plyn, revize, čištění kanalizace, topenář. Zajišťujeme nonstop provoz havarijní služby.Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Instalatér MWservis
MWservis
M.W. Servis Vám nabízí instalatérské a topenářské práce, strojní a tlakové čištění kanalizace a odpadu, opravy kanalizace, kamerový průzkum kanalizace, havarijní služba, non-stop servis Všechny instalatérské zásahy provádějí zkušení...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Instalatér ROUBÍČEK - PRINC
ROUBÍČEK - PRINC
Firma byla založena v roce 1993. Od svého založení se zaměřuje převážně na profesní obory instalatér, topenář, plyn. Tyto práce provádí v rozsahu od menších zakázek (např. bytová jádra,RD) až po realizace většího charakteru, jako jsou...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Instalatér TZB INSTALACE
TZB INSTALACE
TZB INSTALACE s. r. o. je společnost, která poskytuje zákazníkům kompletní servis v oblasti technického zařízení budov. Hlavním programem společnosti je technologie vytápění, zdravotechniky, plynu, vzduchotechniky, MaR. Naše spolčenost byla založena...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Instalatér Antonín Vrňata
Antonín Vrňata
Vodoinstalatérská firma VODO Antonína Vrňaty byla založena v roce 1990 s cílem poskytovat svým zákazníkům komplexní služby na klíč v oblasti vodoinstalací, rozvodů plynu a protipožárního zabezpečení. Svoje služby nabízíme jak velkým investorům,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Instalatér Miroslav Karpíšek
Miroslav Karpíšek
Nabízíme čištění odpadů a kanalizace bytové, domovní i venkovní pomocí tlakové vody a motorové frézy. Zajišťujeme prohlídky videokamerou, poradenství, opravy a montáže a havarijní službu.Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Instalatér Břetislav Baran
Břetislav Baran
Nabízíme komplexní služby pro Vaše byty, rodinné domy, bytové domy, drobné provozy. Provádíme rozvody vody,plynu,kanalizace,ústředního a podlahového vytápění.Montáž plynových kotlů,elektro kotlů a kotlů na tuhá paliva.Havarijní služba 24 hodin...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Instalatér Jaroslav Fryk
Jaroslav Fryk
Provádění instalatérských, elektroinstalačních a topenářských prací.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany