Instalatéři Praha 2 Nové Město

výcviku, psací potřeby přezůvky, osobní ochranné bezpečnostní pomůcky a svačinu. Svačinu ukládá na určené místo, které udržuje v instalatérech Nové Město naprosté čistotě. Na pracoviště PV je zákaz nošení mobilních telefonů, walkmenů, diskmanů ap. nejsou pro výuku na pracovišti potřebné. Jiné věci, které by mohly zapříčinit pracovní úraz, žák odkládá na šatně, cenné předměty nebo větší obnos peněz ukládá u svého nadřízeného a ten zajistí jejich bezpečné uložení. Pět minut před započetím pracovní doby vyčkává na určeném místě na svého mistra a odchází na pracoviště, kde si provede kontrolu nářadí, stav pracoviště, strojů, společných dílenských pomůcek svěřených do péče a připraví si nářadí dle instruktáže. Při zahájení pracovní doby provede předseda nástup. Předseda provede následné hlášení Národní třída Pane mistře, skupina nastoupena k odbornému výcviku v počtu chybí uvede jejich jména. Mistr pozdraví Dobrý den žáci, žáci odpovídají Dobrý den pane mistře. Po zahájení následuje záznam chybějících žáků, instruktáž a přidělení práce žákům. Během pracovní doby se žák zdržuje jen na určeném místě pracoviště a u přidělené práce. Vzdálit se smí jen se svolením nebo na příkaz svého mistra. Žák je povinen udržovat své pracoviště v čistotě a naprostém pořádku, nářadí, součásti a měřidla smí odkládat jen na určené instalatérovi Novým Městem místo. Žák dodržuje předpisy o bezpečnosti při práci a protipožární ochraně. Používá v praxi nařízené ochranné pomůcky a Muzeum

bezpečnostní zařízení. Závady ihned hlásí mistrovi. Přihodí li se žáku úraz, je povinností žáka ohlásit ihned tuto skutečnost instalatéři Nové Město mistrovi a uvést její příčinu. Mistr zařídí ošetření žáka a sepsání protokolu o úrazu. Stejně postupují žáci při onemocnění. Žáku není dovoleno vykonávat práce bez příkazu mistra a užívat neodborných postupů při práci. Pracuje kvalitně, iniciativně a vytrvale. novoměstskou pražskou plavali dětech

Instalatéři Nové Město

Vypůjčené nářadí z výdejny před ukončení směny vrátí důkladně očištěné a nepoškozené. Během přestávky nesmí žák v dílnách pracovat. Zdržuje se na určeném místě oběd v jídelně. Po skončení směny žák uklidí své pracoviště, ošetří nářadí, součástky a Novému Městu instalatéra měřidla. Předseda rozdělí úklid jednotlivých žákům podle předem stanoveného plánu. Zkontroluje úklid a případně sjedná nápravu. Po skončení úklidu seřadí předseda žáky a podá mistrovi hlášení Pane mistře, skupina je nastoupena k hodnocení, mistr provede hodnocení žáků za učební den a pozdraví žáky Nashledanou žáci. Žáci odpoví Nashledanou pane mistře. Žák je povinen úzkostlivě šetřit majetek školy. Šetří el. energií a vodou. Způsobí li svévolně škodu, uhradí ji sám. Žák nesmí startovat motorové vozidlo, manipulovat s I.P.Pavlova motorovým vozidlem, elektrickým, plynovým, vzduchovým a vodním zařízením. Žák je uctivý, vyjadřuje se zdvořile, je ohleduplný ke všem spolupracovníkům a nadřízeným. Při vzájemném setkání srozumitelně pozdraví. Řádně pečuje o své zdraví, je li práce neschopným, Můstek dodržuje léčebný řád. Snaží se, aby omluvená absence byla co nejmenší a aby nedošlo k absenci neomluvené. Potvrzení o absenci v.

Copyright © 2024 Katalog-instalateri-praha.cz | info@skatalogy.cz
instalatéři
Instalatéři na Novém Městě
Instalatér AQUATEMPO
AQUATEMPO
Jsme malá rodinná firma zabývající se instalatérskou prací. Jako instalatéři působíme již od roku 1990, tudíž máme mnoho zkušeností a odvádíme kvalitní a profesionální výkony, navíc za velmi příznivé ceny. Naší prioritou je Vaše...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Servis 24
Servis 24
Naše firma poskytuje své služby již od roku 1989, takže v oboru čištění kanalizace máme mnoholeté zkušenosti. Všichni naši instalatéři jsou profesionálně vyškoleni, pracují rychle a ohleduplně, aby co nejméně narušili chod Vaší domácnosti. ...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér Petr Žemlička
Petr Žemlička
Provádíme instalatérské a topenářské práce.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér AQUA SERVIS
AQUA SERVIS
Máte ucpané bytové odpady, stoupačky, domovní přípojky, kanalizaci? Potřebujete provést čištění, opravu, revizi, trasování kanalizace? Firma AQUA SERVIS to za vás vyřeší. AQUA SERVIS specialista na čištění kanalizace, bytových odpadů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Josef Koblitz
Josef Koblitz
Nabídka instalatérských, topenářských, plynařských a kanalizačních prací.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Ondřej Veselý
Ondřej Veselý
Provádíme veškeré malé a velké instalatérské opravy, rekonstrukce koupelen, bytových jader, vodovodních a kanalizačních stoupaček. Opravujeme prasklé odpady, vodu, plast, železo, olovo, tlakovou litinu. Strojně čistíme kanalizaci, dřezy, umyvadla.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér TEM INVEST
TEM INVEST
Provádíme utěsňování a čištění potrubí plynu, vody, topení, kotlů i kanalizací.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér Tomáš Vorlíček
Tomáš Vorlíček
Nabízím služby hodinového manžela. Provádím opravy, renovace a údržbu exteriérů i interiérů, montáž nábytku, malířské práce, drobné zednické a domácí práce, obkladačské práce, elektrikářské a instalatérské práce. Nabízím hlídání a...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Arnošt  Flídr
Arnošt Flídr
Provádíme opravy i montáže rozvodů vody, topení a plynových topidel.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér A. K. servis
A. K. servis
Specializujeme se na čištění kanalizace, bytových odpadů, tlakové čištění kanalizace, revize kamerou. Nabízíme služby instalatérů, plynařů, topenářů a zedníků. Provádíme drobné opravy, stavby, rekonstrukce a zednické práce. Zajišťujeme...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér Michal Martinek
Michal Martinek
TOPENÍ - VODA - PLYN - KANALIZACE Na základě dlouholetých profesních zkušeností se naše firma ve své činnosti zaměřuje převážně na komplexní služby v oblastech stavebních prací, topení, vody, plynu a čištění kanalizací. Jsme ryze česká firma...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Petr Borufka
Petr Borufka
Nabídka vodoinstalatérských, topenářských a plynařských prací.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Bilec
Bilec
Provádění instalatérských, topenářských a plynařských prací včetně dodávky veškerého materiálu a montáží souvisejících spotřebičů.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér Tomáš Jakoubek
Tomáš Jakoubek
dovolujeme si vám nabídnout služby v oblasti kompletních instalatérských a topenářských prací a poradenství. Již od roku 1993 poskytujeme odborné služby stále rostoucímu počtu spokojených klientů. Rádi bychom také vám nabídli naši volnou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér VodoTop Husák
VodoTop Husák
Nabízíme instalatérské práce v oblasti topení, vody a plynu. Provádíme kanalizace, stavební a projektovou činnost. Kompletní dodávky a montáže ZTI a ÚT malého a velkého rozsahu . Voda kompletní dodávky rozvodů vody včetně montáže (pozink,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Instalatérství Jakub
Instalatérství Jakub
Zaměřuji se na instalatérské, plynařské a topenářské práce. Provádím také čištění kanalizací a pevné instalace plynu.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér INSSTAR
INSSTAR
Firma byla založena roku 1993 třemi společníky, kteří firmu vlastní a provozují dodnes. Fungujeme jako volné sdružení řemeslníků a provádíme veškeré práce v oborech plyn, voda, topení a elektro. Specializujeme se na dodávku a montáž tepelných...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Pavel Mašata
Pavel Mašata
V oblasti Praha a středočeský kraj provádím instalatérské a topenářské služby, stavební práce již od roku 1983. Provádím kompletní instalatérské a stavební práce, rozvody vody a kanalizace, včetně zajištění materiálu a poradenství. Nabízím...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér Robert Kolman
Robert Kolman
Nabízím instalatérské a topenářské práce. Provádím montáže nových rozvodů a stoupaček, regulátoru tlaku vody pro dům i byt, vodních filtrů a vodoměrů, opravy a úpravy vodovodů, čištění kanalizace, nové rozvody vodovodů či kompletní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Instalatér CZECH ASSISTANCE
CZECH ASSISTANCE
Společnost UNITED ASSISTANCE, a.s. je již 6 let zaměřuje na poskytování kompletních asistenčních služeb nejen motoristům. Naše služby jsou poskytovány každému občanovi, který se ocitne v nouzi a zavolá na jednotné telefonní číslo 1227 společnosti...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Instalatér Vít Soukup
Vít Soukup
Nabídka instalatérských a topenářských prací. Poskytování havarijních služeb.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město