Instalatéři Praha 9 Chvaly

odpovědného, samostatného a aktivního jednání jedná v souladu s etickými principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie dodržuje zákony a pravidla společenského chování chápe význam životního prostředí pro člověka formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, uměl se vyjadřovat kriticky hodnotí své osobní dispozice, uvědomoval si vlastní přednosti, meze a nedostatky je schopen se adaptovat na požadavky pracovního prostředí, pracovat samostatně, ale i v týmové práci přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly a uznává autoritu Chvalům instalatérství nadřízených porozumí zadání úkolu, umí určit jádro problému a umí problém řešit umí pracovat s osobním počítačem a dalšími ICT umí aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh chápe význam umění pro obohacování své osobnosti používá Chvaly při své práci cizích jazyků usiluje o optimální stav své tělesné zdatnosti chrání své zdraví vytváří si pozitivní vztah ke svému instalatéři Chvaly povolání Odborné kompetence ovládá fyzikální základy elektrotechniky, aplikuje základní zákony v praxi ovládá odbornou technologii využívá obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů orientuje se v elektrických rozvodech rozlišuje Praha 20 při práci bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na zařízeních malého, nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí umí používat výkresovou dokumentaci a orientuje se v ní umí zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické

dokumentace ale i bez ní elektrické obvody v souladu s platnými normami a předpisy rozumí funkčním principům používaných elektrických instalatérů Chval strojů a přístrojů a umí v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy umí při práci používat prostředky ICT umí instalatér Chvaly provádět základní měření elektrických veličin umí aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh dbá na zabezpečení parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb má odpovídající poznatky a návyky v oblasti BOZP a PO zná nejpoužívanější Praha 14 technické výrazy v cizím jazyce chová se ekologicky dodržuje technologickou a pracovní kázeň je zvyklý používat osobní ochranné a pracovní pomůcky je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozboje elektrotechniky a elektroniky Možnosti uplatnění soukromých mateřských školách Praha 9 Chvaly

Instalatéři Chvaly

absolventů Absolvent učebního oboru Elektrikář je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování Lehovec odborné praxe a přiměřeném zapracování je připraven k výkonu náročných dělnických povolání v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v občanské a bytové výstavbě, v průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických a elektronických zařízeních. Pro činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a vykonání zkoušky z vyhlášky č.Sb. získá odbornou způsobilost pro pracovníky v elektrotechnice. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání.

Copyright © 2019 Katalog-instalateri-praha.cz | info@skatalogy.cz
instalatéři
Instalatéři nejblíže Chvalům
Instalatér Jiří Mareš
Jiří Mareš
Dobrá práce řemeslníka mluví za něj a to je jeho nejlepší reklamou. Dobrý a kvalitní řemeslník a doufám, že mi dáte za pravdu, se v dnešní době shání velice těžko. Dobrý řemeslník se musí hledat. Neustálý kontakt s praxí a zpětná vazba...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Instalatér Libor Vlach
Libor Vlach
Instalatérství VIP instalace Vám nabízí ucelený sortment služeb instalatérského typu a ještě něco navíc. V oboru instalatérství se pohybujeme již několik let, a proto Vám můžeme zaručit kvalitně a precizně odvedenou práci s důrazem na cenovou...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Instalatér ŠKOP-STAV
ŠKOP-STAV
Posky­tu­jeme kom­pletní služby v oblasti přípravy a řízení staveb, počí­naje posouzením investičního záměru, zpra­cov­áním kon­ceptu pro­jektu přes jeho real­izaci, až po uve­dení stavby do provozu. Rozsah našich služeb je přizpů­soben...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Instalatér Klement
Klement
Nabízíme komplexní služby pro Vaše byty, rodinné domy, bytové domy, drobné provozy. Provádíme služby spojené s instalaterstvím, topenářstvím, izolaterstvím a řemeslné úpravy spjaté s vyjmenovanými řemesly. V první řadě sem patří výměny...Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Instalatér Martin Holuša
Martin Holuša
Provádíme montážní práce v oblasti Rekonstrukce koupelen *Rekonstrukce kuchyní *Rekonstrukce bytových jader (práce zednické, bourací, obkladačské, instalatérské, elektrikářské, topenářské, malířské, lakýrnické) *Snížené...Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Instalatér Schubert
Schubert
Naše firma vznikla v roce 1992 a od samého začátku se zabýváme instalatérskými pracemi a kompletními rekonstrukcemi bytových jader. Můžeme tak našim zákazníkům nabídnout bohaté zkušenosti a kvalitní provedení všech prací. Rekonstrukce bytových...Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Instalatér MPK group
MPK group
Instalaterské práce, čištění kanalizace, monitorování kanalizace, zemní práce atd. Na místohavárie přijedeme do jedné hodiny, dbáme na odborné práce, u čištění kanalizace zaručujeme příznivou cenu, dodržujeme otevřené jednání, pracujeme jen...Zobrazit
Praha 9 - Satalice
Instalatér Báša
Báša
Rodinná společnost Instalace Báša vznikla v roce 1992, kdy se oddělila část pracujícíh společnosti PSO a začala podnikat samostatně v oboru instalací. Od roku 1992 proběhla řada realizací, které svou bezchybnou funkčností a často netradičním...Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Instalatér LIPIZZAN
LIPIZZAN
Nabízíme instalatérské i zednické práce a dodávky i montáže vzduchotechniky a klimatizace.Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Instalatér Jiří Boháč
Jiří Boháč
BJ SERVIS Praha je spolehlivý dodavatel servisních služeb pro veškeré kanalizace. Naši instalatéři Vám kvalitně provedou jakékoliv kanalizační a instalatérské práce, včetně drobných oprav v domácnostech. Působíme zejména v lokalitách Praha a...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Instalatér Aaatopeni.cz
Aaatopeni.cz
Prodej kotlů, ohřívačů, tepelných čerpadel, teploměrů a koupelnových těles. Nabídka podlahových systémů, trubek, izolace, tvarovek, sanity a sifonů. Dodávka, montáž a servis kotlů, ohřívačů, radiátorů. Navrhneme, dodáme a namontujeme solární...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Instalatér BARNATHERM
BARNATHERM
Cílem naší firmy je navrhnout a následně zrealizovat pro Váš objekt nejvhodnější technické řešení vytápění či větrání s ohledem na návratnost investičních nákladů a maximální provozní úspory energie. Jsme připraveni svou odborností a...Zobrazit
Praha 9 - Hostavice
Instalatér Jiří Polánka
Jiří Polánka
Montujeme ústřední a podlahové vytápění. Výměny radiátorových kohoutů, radiátorů včetně dodání. Instalujeme vodu, odpady a elektrické bojlery. Provádíme výměnu van, umyvadel a WC včetně vodovodních a kanalizačních přípojek....Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Instalatér Klement - ITV
Klement - ITV
Nabízíme komplexní služby pro Vaše byty, rodinné domy, bytové domy, drobné provozy. Provádíme služby spojené s instalaterstvím, topenářstvím, izolaterstvím a řemeslné úpravy spjaté s vyjmenovanými řemesly. V první řadě sem patří výměny...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Instalatér Veselý Ondřej firma
Veselý Ondřej firma
Provádíme veškeré malé a velké instalatérské opravy, rekonstrukce koupelen, bytových jader, vodovodních a kanalizačních stoupaček. Opravujeme prasklé odpady, vodu, plast, železo, olovo, tlakovou litinu. Strojně čistíme kanalizaci, dřezy, umyvadla.Zobrazit
Praha 9 - Hostavice
Instalatér Soukup
Soukup
Provádíme veškeré instalatérské a topenářské práce v oblasti Praha a okolí. Naše služby: rozvody vody a odpadu topenářské práce revize a údržba instalací při rekonstrukcích i v novostavbách drobné opravy, čištění odpadů havarijní...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Instalatér AQUA Bláha
AQUA Bláha
Provádíme instalatérské práce, rozvody vody a kanalizace, opravy a montáže WC, umyvadel a van. Dále také nabízíme čistění odpadů, zapojení praček a myček, výměna dřezů včetně pracovní desky.Zobrazit
Praha 9 - Vinoř
Instalatér Radmil
Radmil
Firma Pavel Radmil vznikla v roce 1991, byla založena ve Bzenci s předmětem činnosti topenářství a vodoinstalatérství. Od založení se firma neustále rozšiřuje, přibývá počet oborů a služeb, ve kterých jsme schopni poskytnout služby...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Instalatér KAZIKO
KAZIKO
Společnost KAZIKO a.s. vznikla transformací ze společnosti KAZICO s.r.o. až do současné podoby. Vývojem společnost dosáhla maximálně komplexní nabídky ve stavebnictví, energetice a řemeslné výrobě. Splňujeme náročné požadavky našich klientů jak...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Instalatér Jiří Pecka
Jiří Pecka
Provádím instalatérské a topenářské práce, rozvody vody a topení, montáže kotlů a radiátorů, odpady a kanalizace včetně možnosti dodání materiálu.Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín